logo
Chalet 09/377.39.79     Binnenterreinen:09/378.11.53     GSM:0479/42.27.20
Kleine Weg ,
9950 Waarschoot
Rekeningnummer : IBAN BE40 4476 5979 8163 – BIC KREDBEBB

TC Orbis

Historiek TC ORBIS

Alles begon in 1981 onder de naam WTC, Waarschootse Tennisclub.

Een eerste tornooi, op het enige gemeentelijke tennisveld, telde 22 mannelijke deelnemers ; pas in 1982 traden de eerste dames toe als lid van de vereniging.  De tickets voor de toegang tot het terrein dienden toen aangekocht op het gemeentehuis.
In 1983 kon men gebruik maken van 2 terreinen op het gemeentelijk sportterrein.
We slaagden er in een Paastornooi, een septembertornooi, een interclubontmoeting met spelers van omliggende clubs en een clubkampioenschap te organiseren.
In 1984 konden we gebruik maken van het 3e terrein en werd gestart met een beginnende jeugdwerking.

De naamsverandering in TC Orbis VZW kwam er in 1989 en in 1990 konden we spelen op 4 tennisterreinen.  Ook in de winter konden we gebruik maken van de 4 binnenterreinen in de Kapellestraat, zodat ons tennisjaar in principe gewoon het ganse jaar doorliep.
Dankzij de steun van het gemeentebestuur werd in april 2000 ons eigen clubhuis geopend.  Onze “chalet” heeft voor onze vereniging een enorme stimulans betekend.  De dynamiek van onze club kreeg een flinke opstoot en ons ledenaantal steeg fenomenaal.

In de loop van de jaren zijn onnoemelijk veel activiteiten ontplooid, w.o. het openingstornooi, een ontbijttennis, BBQ-tornooi, bubbeltornooi, clubkampioenschap en interclubontmoetingen.

De samenwerking met Tennisschool Attak werd een aansporing voor de uitbouw van onze jeugdwerking en het aantrekken van S2T-sers.
Weldra bleek het chalet te klein om onze leden en de bezoekers op een comfortabele  manier te ontvangen.  In 2009 zette het gemeentebestuur het licht op groen voor een volledige nieuwbouw met een capaciteit van 50 personen en de mogelijkheid om het chalet ook aan externen ter beschikking te stellen.
Het nieuwe chalet werd – bij het begin van het zomerseizoen 2010 – plechtig in gebruik genomen.

Sedert 2021 zijn 2 tennisterreinen ook ’s avonds bespeelbaar met verlichting.
In overleg met het gemeentebestuur plannen wij een uitbreiding van het chalet met aangebouwde berging en overkapping.

Volgend jaar bestaat onze club officieel 40 jaar en dat willen we vieren !
We hopen in de komende jaren onze club nog verder te kunnen uitbouwen tot een democratische vrijetijdsbeoefening voor velen van onze gemeente en ook daarbuiten. 
 

Voorzitter - Chaletveantwoordelijke

Marleen Moentjens

marleen.moentjens@tcorbis.be

Marleen
Lut

Secretaris - Penningmeester

Lut Goossens

lut.goossens@tcorbis.be

Vertegenwoordiger
Sport & Bewegingsplatform
Organisatie Lievegem-Cup

Stephan Vansteenland

stephan.vansteenland@tcorbis.be

Stephan
Alain

Clubkampioenschappen

Alain Wymeels

alain.wymeels@tcorbis.be

Filip

Terreinreservatie
Organisatie clubavonden

Filip Vandevoorde

filip.vandevoorde@tcorbis.be

Interclubverantwoordelijke
najaars-interclub en wintertennis

Eveline De Clercq

eveline.declercq@tcorbis.be

Eveline
Glenn

Aanspreekpunt infrastructuur
Barmedewerking

Glenn Van De Velde

glenn.vandevelde@tcorbis.be